۸ فروردین ۱۳۹۸

Color Switch

بازی موبایل Color Switch با نسخه 10.6.0 به روز رسانی شد

در بازی موبایل تعویض رنگ Color Switch ، باید سریع واکنش نشان دهید تا امتیاز کسب کنید. از طریق تطبیق رنگ ها بپرید و پرواز کنید! گوی تغییر را لمس کنید و به سایه رنگ جدید خود نگاه کنید. پس، تا زمان مناسب صبر کنید و از طریق دایره در حال چرخش بعدی سر بخورید! بازی موبایل تعویض رنگ Color Switch نسخه وب رسمی برنامه موفق از مجموعه ی بازی های فورتفتی (Fortafy Games) است. نسخه رایگان به طور برجسته همان کنترل ساده و سرعت بالای اقدام را مانند بازی موبایل نشان می دهد.

(بیشتر…)

زیرنویس فارسی

رادیو نامیا

آپلود سنتر